Novinka na českých silnicích-GIBS

Tak od Nového roku  se můžeme  potkat  na cestách  s novou  složkou ,která  nás bude mít  právo zastavovat a tou je generální inspekce bezpečnostních sborů.

Generální inspekce bezpečnostních sborů. Seznamte se s ní ve vlastním zájmu, její pravomoci jsou nehorázné a identifikace zapeklitá.

Představte si situaci, že vám někdo dává znamení, abyste zastavili. Osobně tohle neignoruji, protože nikdy nevím, jestli dotyčný není v nouzi jako účastník dopravní nehody, osoba zajišťující takové místo anebo jen potřebuje pomoc s porouchaným či jinak nepojízdným vozem, respektive vás chce upozornit třeba na nebezpečí v nepřehledném místě. Stát se to může. Na druhou stranu člověk značně zpozorní a následně otupí, když dostává různé nabídky v rumunském či bulharském dialektu na nákup zaručeně pravého zlata anebo veselou půlhodinku se stoprocentně zdravou, povinně náruživou spolucestující.

Normální člověk potřebuje k odhadu konkrétní situace pár vteřin a obvykle raději nezastaví. Pokud ale od ledna potkáte družnou partičku lidí v civilním oblečení a černých vestách mávajících na vás u silnice a vy zcela v souladu se zdravým rozumem a pudem sebezáchovy přidáte plyn, nedivte se, když za vámi za odměnu pošlou třeba pár letících donucovacích prostředků standardní policejní ráže. V případě přežití gratuluji k seznámení se skupinkou gaunerů anebo příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Auta nyní může stavět i Generální inspekce. Generální co? - 1 - Generalni inspekce bezpecnostnich sboru 01Auta nyní může stavět i Generální inspekce. Generální co? - 2 - Generalni inspekce bezpecnostnich sboru 03Auta nyní může stavět i Generální inspekce. Generální co? - 3 - Generalni inspekce bezpecnostnich sboru 04
Toto je identifikační maximum Generální inspekce bezpečnostních zdrojů. Takto kvalitní snímky jsou přímo ve sbírce zákonů jako součást nařízení vlády...

Takové uvítání sice nemuselo probíhat v duchu se zdravým rozumem, ale zcela se zákonem 341/2011 Sb., paragrafem 24 a 25 rozhodně ano. Teda ne že by dnes stejné oprávnění neměli i policisté, mají. Potíž je jen v tom, že ti většinou používají alespoň cosi, co je nějakým způsobem jasně identifikuje, třeba uniformy. Příslušníkům nové ozbrojené instituce zaměřené na trestní činnost policistů, celníků, příslušníků vězeňské služby či samotné inspekce anebo zaměstnanců těchto útvarů na to stačí zmiňovaná černá vesta s pár centimetrů vysokým textem Generální inspekce, tudíž za jízdy prakticky nečitelným.

Samozřejmě už slyším ty námitky „nejsem policajt, celník, ani bachař a mě se to tím pádem netýká, nazdar”. Ale tak jednoduché to bohužel není. Tito lidé sice budou stát nad policií, ale to neznamená, že se jejich činnost bude při pátrání soustředit pouze na ní. Jakékoli prostředky tak mohou použít i směrem k soukromým osobám, nikoli pouze směrem k bezpečnostním sborům.

Podle § 16 „bude příslušník inspekce oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku a za jejím účelem může dopravní prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly”. Ke zbraním a donucovacím prostředkům také nebude mít daleko a k jeho standardnímu technickému vybavení bude patřit i zastavovací pás, či „jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla”.

Pro pomaleji chápající ještě jednou připomínám, že se nejedná o nestandardní prostředky nebo způsob postupu vůči podezřelým osobám, budou tak moci konat lidé v podstatě v civilu. A to v zásadě dle vlastní libovůle, neboť jako podmínka pro podobný, plně zákonný zásah, stačí pouhá potřeba jej vykonat v zájmu splnění úkolu. A na to lze svést prakticky cokoli...

Auta nyní může stavět i Generální inspekce. Generální co? - 4 - Generalni inspekce bezpecnostnich sboru 09Auta nyní může stavět i Generální inspekce. Generální co? - 5 - Generalni inspekce bezpecnostnich sboru 05
Odznak a průkaz příslušníka inspekce

Pokud se domníváte, že vás budou příslušníci Generální inspekce k zastavení nějak milostivě přemlouvat a viditelně vyzývat, tak nebudou. Nemusí. Paragraf 22, odstavec 2: „Před použitím donucovacího prostředku je příslušník inspekce povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. To neplatí v případě použití prostředku k zabránění odjezdu vozidla.”

Jinými slovy, na silnici si tito neuniformovaní inspektoři mohou s vaším autem dělat prakticky cokoli a dokonce jej i prohlížet. To se ale bavíme jen o vztahu řidiče a příslušníka generální inspekce, jsme přece jen automobilový web. Čtení v zákonu o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů ovšem skýtá mnohé zajímavé pasáže i v jiných ohledech. Vřele vám tak doporučujeme, abyste se do něj podívali a seznámili jste se s tím, co na nás bylo ušito. To třeba pro předběžné poučení o situacích, kdy byste podezřelým neznámým lidem přeci jen zastavili a po zvážení daných okolností je s chutí poslali třeba tam, kde slunce nesvítí. Ani to se nemusí vyplatit.

Noví superpolicisté jsou totiž podle paragrafu 11 oprávněni zajistit osobu, která slovně uráží příslušníka inspekce anebo jinou osobu. Anebo jinou osobu. Dávejte si tedy pozor, až budete někomu na ulici nadávat, mohli byste kvůli tomu být na 24 hodin zbaveni osobní svobody. I to příslušníci této inspekce mohou. Jestli budou smířlivější, až jim po zastavení bude nadávat, proč vám skočili do cesty, o tom už se zákon nezmiňuje.

Auta nyní může stavět i Generální inspekce. Generální co? - 6 - Generalni inspekce bezpecnostnich sboru 02Auta nyní může stavět i Generální inspekce. Generální co? - 7 - Generalni inspekce bezpecnostnich sboru 06Auta nyní může stavět i Generální inspekce. Generální co? - 8 - Generalni inspekce bezpecnostnich sboru 07
I toto identifikuje GIBS

Možnost existence podobné instituce v normálním právním státě snad nikdo nezpochybňuje. Jenže nežijeme v právním, ani normálním prostředí. Speciálně motoristé si pro přežití byli nuceni vypěstovat vůči státní správě odstup a nedůvěřivost. Platí to i pro státní a ještě více pro obecní policii. Takže když se zde objeví někdo nový se stejnými a v některých případech ještě většími pravomocemi a pro řidiče se svou identifikovatelností limitně blíží nule, patrně je na místě otázka, jestli to nemůže být nebezpečné pro jednu i druhou stranu.

Proti našemu odporu můžete namítat, že příslušníci GIBS nemají důvod svých pravomocí zneužívat a sáhnou k nim jen v případě, kdy to jejich povinnosti budou vyžadovat. Většina a většinou jistě ano, ale jinak všichni přece dávno víme, že každá pravomoc bude dříve nebo později zneužita. A otázka zní, jestli tato instituce opravdu takové pravomoci potřebuje, aby mohla svou práci vykonávat dobře. Podle nás nikoli. Konec konců, jak se ptá klasik: kdo bude strážit strážce stráží?

Auta nyní může stavět i Generální inspekce. Generální co? - 9 - Generalni inspekce bezpecnostnich sboru 08
„Na bílém nebo stříbrném gotickém štítě, posetém modrým pravoúhlým labyrintem, je položen ostříž v letu v přirozené barvě. Labyrint symbolizuje komplikovanost vyšetřování. Ostříž zosobňuje rychlost, přesnost a účinnost. Vidí vše přesně, jasně a zasahuje, kde je třeba. Bílo-modrá kombinace barev štítu symbolizuje čistotu a chlad. Chlad ve smyslu osobní nezúčastněnosti a spravedlnosti.” Smysl pro „self-promotion” GIBS rozhodně nechybí...


§ 16Zastavení a prohlídka dopravního prostředku

      (1)  Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku,

a)
pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu,
b)
pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících,
c)
pátrá-li po hledané osobě,
d)
pátrá-li po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo
e)
pátrá-li po věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností,

má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc nachází.

      (2)  Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.

      (3)  Příslušník inspekce je oprávněn za účelem provedení prohlídky dopravní prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.


§ 24Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu

      (1)  Příslušník inspekce je oprávněn použít prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu

a)
k zastavení vozidla, jehož řidič přes výzvu k zastavení vozidla podle jiného právního předpisu5) vozidlo nezastaví, nebo
b)
k zabránění odjezdu vozidla v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku.

      (2)  Příslušník inspekce při použití prostředku k násilnému zastavení vozidla dbá, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví jiných osob a aby život nebo zdraví osoby, proti které směřuje zákrok, byly ohroženy jen v nezbytné míře.

 

zdroj info : autoforum.cz , epravo.cz

Komentáře

Novinka na českých silnicích-GIBS