Dopravní informace

Syndikovat obsah Ředitelství silnic a dálnic ČR
Důležité dopravní informace poskytované Národním Dopravním Informačním Centrem
Aktualizace: 2 min 31 sek zpět

místní komunikace, Praha 2, v katastru obce Praha: Dopravní uzavírky a omezení

So, 23/10/2021 - 08:25
uzavřeno stavební práce, Uzavírka průjezdu Anglická 42/7 - 41/9, Praha 2 - Vinohrady, Vydal: ÚMČ Praha 02

D35 - 281.9-282.1km na trase Olomouc - Lipník nad Bečvou: Zdržení a čekací doby

So, 23/10/2021 - 08:20
porouchané vozidlo, zdržení překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 23.10.2021 08:15 do 09:15; D35 - 281.9-282.1km na trase Olomouc - Lipník nad Bečvou; porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností

na silnici 354 v obci Křižánky okres Žďár nad Sázavou: Nehody

So, 23/10/2021 - 08:18
nehoda probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; Od 23.10.2021 08:15 do 10:20; na silnici 354 v obci Křižánky okres Žďár nad Sázavou; nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; DN poškození oplocení vedle komunikace, bez zranění

D1 - 180.8km na trase Říkovice - Praha: Nebezpečné překážky

So, 23/10/2021 - 08:10
Pozor! Předmět na vozovce neprůjezdný levý jízdní pruh; Od 23.10.2021 08:05 do 09:05; D1 - 180.8km na trase Říkovice - Praha; Pozor! Předmět na vozovce; neprůjezdný levý jízdní pruh; roztrhané kusy pneumatiky

na silnici 130 u obce Kynice okres Havlíčkův Brod: Nebezpečné překážky

So, 23/10/2021 - 08:09
překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části Pozor! Zvířata na vozovce; Od 23.10.2021 07:55 do 09:00; na silnici 130 u obce Kynice okres Havlíčkův Brod; překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části; Pozor! Zvířata na vozovce; Ve vozovce se pohybují ovce

D1, mezi km 24.5 a 23.5, ve směru Praha: Dopravní uzavírky a omezení

So, 23/10/2021 - 08:00
pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

D3, mezi km 78 a 95, ve směru České Budějovice: Nebezpečná vozidla

So, 23/10/2021 - 08:00
pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, úklid odpadků a čištění vozovek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

silnice I/11 (ulice Rudná), Poruba - Ostrava-Jih, Ostrava: Nebezpečné překážky

So, 23/10/2021 - 08:00
pomalu jedoucí vozidlo údržby, Obnova VDZ - linie barvou - uzavřený jeden jízdní pruh, Vydal: Značky Morava, a.s.

ulice Ctiradova, Na Zámecké, Praha 4: Dopravní uzavírky a omezení

So, 23/10/2021 - 08:00
uzavřeno, , Vydal: ÚMČ Praha 04

silnice III/41318 (ulice Melkusova), Znojmo, okr. Znojmo: Dopravní uzavírky a omezení

So, 23/10/2021 - 08:00
uzavřeno práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a úplná uzavírka sil. III/41318 v km cca 0,250 ul. Melkusova ve Znojmě, na pozemku p.č. 811/1 v k.ú. Znojmo-Louka, za účelem provádění stavebních prací na napojení vodovodní přípojky, v rámci realizace akce „Krytý bazén Znojmo-Louka“; Objížďka - obousměrná: pro veškerý provoz bude vedena od uzavřeného úseku sil. III/41318 po této silnici ke kř. se sil. I/53, dále po sil. I/53 ke kř. se sil. II/413 a dále po sil. II/413 ke kř. se sil. III/41318 a po této silnici až k uzavřenému úseku, Vydal: Městský úřad Znojmo

D8, mezi km 19 a 20, ve směru Drážďany: Dopravní uzavírky a omezení

So, 23/10/2021 - 08:00
pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen, údržba a opravy vozovek AB, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

D10, mezi km 57 a 54, ve směru Praha: Nebezpečná vozidla

So, 23/10/2021 - 08:00
pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

silnice III/4689, Petrovice u Karviné, okr. Karviná: Dopravní uzavírky a omezení

So, 23/10/2021 - 08:00
uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka silnice III/4689 v obci Petrovice u Karviné v km cca 1,873 – 1,916. Objízdná trasa: po silnici III/4753, II/475 a místní komunikaci 17c v obci Petrovice u Karviné. Přistavení montážní plošiny za účelem montáže střechy kabelové lávky u žel. nadjezdu ev. č. 4689-1 (dokončovací práce na kabelové lávce). Veřejná linková osobní doprava bude záměrem dotčena: Dotčené linky: 873537 Karviná – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Orlová 873538 Karviná – Petrovice u Karviné, Prstná Objízdná trasa: spoje linek 873537 a 873538 budou vedeny ze silnice III/4689 po MK 17c v Petrovicích u Karviné – vlakové nádraží – II/475 – III/4753 a zpět. Přemístění zastávek: Autobusová zastávka Petrovice u Karviné, železniční stanice v obou směrech bude dočasně přemístěna cca 250 m k budově vlakové stanice Petrovice u Karviné. , Vydal: Magistrát města Karviné

v ulici Kojetínská v obci Kroměříž; na místě HZS a PČR: Nebezpečné překážky

So, 23/10/2021 - 07:46
překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností uzavřeno, požár kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; Od 23.10.2021 07:40 do 08:40; v ulici Kojetínská v obci Kroměříž; na místě HZS a PČR; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; uzavřeno, požár; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; ve směru do centra hoří na krajnici vozidlo

silnice I/50, Křižanovice - (ulice Legionářská), Bučovice, okr. Vyškov: Nebezpečné překážky

So, 23/10/2021 - 07:35
pomalu jedoucí vozidlo údržby, Čištění svodidel, propustků a mostů tlakovou vodou v úseku komunikace od obce Křižanovice po obec Bučovice., Vydal: Značky Morava, a.s.

v ulici Vítězství v obci Děčín: Nehody

So, 23/10/2021 - 07:09
nehoda probíhá vyšetřování nehody překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Od 23.10.2021 07:05 do 09:10; v ulici Vítězství v obci Děčín; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Havárie OA do svodidel + do dalších 3 aut, bez zranění osob.

v ulici Votická v obci Praha: Nehody

So, 23/10/2021 - 07:04
nehoda havarované vozidlo neprůjezdný pravý jízdní pruh; Od 23.10.2021 06:35 do 08:40; v ulici Votická v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; neprůjezdný pravý jízdní pruh; 2 x OA, jedno vozidlo uvízlo v kolejišti pro tramvaje.

na silnici 69 v obcích Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál okres Vsetín, Jasenná, Lutonina a Vizovice okres Zlín , délka 16km: Práce na silnici

So, 23/10/2021 - 07:00
práce údržby pomalu jedoucí vozidlo údržby; Od 23.10.2021 07:00 do 17:00; na silnici 69 v obcích Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál okres Vsetín, Jasenná, Lutonina a Vizovice okres Zlín , délka 16km; práce údržby; pomalu jedoucí vozidlo údržby; Údržba zeleně.

na silnici 49 v obcích Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov okres Vsetín, Bratřejov, Lhotsko, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Želechovice nad Dřevnicí a Zlín , délka 26km: Práce na silnici

So, 23/10/2021 - 07:00
práce údržby pomalu jedoucí vozidlo údržby; Od 23.10.2021 07:00 do 17:00; na silnici 49 v obcích Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov okres Vsetín, Bratřejov, Lhotsko, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Želechovice nad Dřevnicí a Zlín , délka 26km; práce údržby; pomalu jedoucí vozidlo údržby; Údržba zeleně.