Dopravní informace

Syndikovat obsah Ředitelství silnic a dálnic ČR
Důležité dopravní informace poskytované Národním Dopravním Informačním Centrem
Aktualizace: 27 min 48 sek zpět

Odpočívka s čerpací stanicí Humpolec, okr. Pelhřimov: Dopravní uzavírky a omezení

35 min 42 sek zpět
uzavřeno, práce na silnici, Uzavřena odpočívka Humpolec

D1, mezi km 176.8 a 172.6, ve směru Praha: Dopravní situace

53 min 11 sek zpět
Pozor! Tvoří se kolona vozidel dopravní zácpa,

D1, mezi km 202.7 a 199.1, ve směru Praha: Dopravní situace

1 hodina 5 min zpět
Pozor! Tvoří se kolona vozidel dopravní zácpa,

D8, mezi km -2.2 a 5.2, ve směru Drážďany: Dopravní uzavírky a omezení

1 hodina 58 min zpět
pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

D1, mezi km 0.5 a 2.2, ve směru Bohumín – PL: Dopravní situace

2 hodiny 18 min zpět
Pozor! Tvoří se kolona vozidel zdržení,

silnice III/24713, Lovosice, okr. Litoměřice: Dopravní uzavírky a omezení

2 hodiny 23 min zpět
uzavřeno, silnice III/24713 v ul. Dlouhá v Lovosicích, v úseku železničního přejezdu P2420 z důvodu výměny pražců a úpravy geometrické polohy koleje. Objízdná trasa po silnici I/30 do obce Malé Žernoseky a přes obec Lhotka n/L do Lovosic na původní trasu - obousměrně. Objízdná trasa pro pěší, podchodem pod železniční tratí u garáží v ul. Wolkerova k „Teplickému“ nádraží a dále ul. U Výtopny až na původní trasu. ; Objížďka - bez rozlišení: V obci Lhotka nad Labem(okres Litoměřice), silnice: silnice I/30, V obci (okres Litoměřice) ulice: Dlouhá, Ústecká, silnice: silnice I/30, V obci U zastávky(okres Litoměřice), silnice: silnice III/24713, V obci Malé Žernoseky(okres Litoměřice) ulice: Ústecká, Vydal: Městský úřad Lovosice

místní komunikace, Říčany, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

3 hodiny 28 min zpět
uzavřeno, Úplná uzavírka ul. Jiráskova v úseku od ul. Nerudova – křižovatka s ul. 17. listopadu, ul. Sokolská v úseku od ul. Jiráskova – křižovatka s ul. Štefánikova a úplná uzavírka cca 50 m ul. Mlýnská od křižovatky s ul. 17. listopadu v k.ú. Říčany u Prahy z důvodu konání kulturní akce „Streetfood festival“, Vydal: Městský úřad Říčany

ulice Cínovecká, Praha-Ďáblice, Praha: Nehody

3 hodiny 32 min zpět
nehoda nákladního vozidla, u BČ MOL, směr do centra.; nehoda nákladního vozidla; 2 havarovaná vozidla; OA x NA bez zranění.

ulice nám. Svobody, Třinec, okr. Frýdek-Místek: Dopravní uzavírky a omezení

4 hodiny 22 min zpět
uzavřeno, „Srdce Evropy a Týden evropské mobility“ za předpokladu splnění následujících podmínek: Uzavírka se dotkne autobusové zastávky Třinec, Lyžbice, kino Kosmos, která nebude po dobu uzavírky obsluhována (bez náhrady) a autobusy musí užít vyznačenou objízdnou trasu po ulici Kopernikova. Autobusová zastávka Třinec, Lyžbice, konečná bude obsluhována bez omezení. Do uzavíraného úseku komunikace bude povolen vjezd jen vozidlům pořadatele akce a IZS – Integrovaného záchranného systému. , Vydal: Magistrát města Třince

ulice Lidická, Třinec, okr. Frýdek-Místek: Dopravní uzavírky a omezení

4 hodiny 22 min zpět
uzavřeno, „Srdce Evropy a Týden evropské mobility“ za předpokladu splnění následujících podmínek: Uzavírka se dotkne autobusové zastávky Třinec, Lyžbice, kino Kosmos, která nebude po dobu uzavírky obsluhována (bez náhrady) a autobusy musí užít vyznačenou objízdnou trasu po ulici Kopernikova. Autobusová zastávka Třinec, Lyžbice, konečná bude obsluhována bez omezení. Do uzavíraného úseku komunikace bude povolen vjezd jen vozidlům pořadatele akce a IZS – Integrovaného záchranného systému. ; Objížďka - bez rozlišení: ulice Kopernikova - ulice Lidická, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Vydal: Magistrát města Třince

ulice nám. T. G. Masaryka, Třinec, okr. Frýdek-Místek: Dopravní uzavírky a omezení

4 hodiny 23 min zpět
uzavřeno, „Srdce Evropy a Týden evropské mobility“ Uzavírka se dotkne autobusové zastávky Třinec, Lyžbice, kino Kosmos, která nebude po dobu uzavírky obsluhována (bez náhrady) a autobusy musí užít vyznačenou objízdnou trasu po ulici Kopernikova. Autobusová zastávka Třinec, Lyžbice, konečná bude obsluhována bez omezení. Do uzavíraného úseku komunikace bude povolen vjezd jen vozidlům pořadatele akce a IZS – Integrovaného záchranného systému. , Vydal: Magistrát města Třince

silnice III/2541, Horní Jiřetín - Nová Ves v Horách, okr. Most: Omezení provozu a zákazy

4 hodiny 28 min zpět
uzavřeno, sportovní akce, Úplná uzavírka části silnice č. III/2541, z důvodu konání akce - "III. ročník závodů automobilů do vrchu EDDA CUP 2019"; Objížďka - bez rozlišení: 1) pro autobusovou dopravu po silnici č. III/0133 do Litvínova, po silnici č. II/271 na Klíny, Mníšek a po silnici č. III/2546 na silnici č. III/2541 Nová Ves v Horách , 2) pro ostatní dopravu po silnici č. III/0133, na silnici č. III/2543 přes Křížatky na Mníšek a po silnici č. II/271, č. III/2546 na silnici č. III/2541 na Novou Ves v Horách, Vydal: Městský úřad Litvínov

Prokešovo náměstí - ulice Sokolská třída, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava: Omezení provozu a zákazy

4 hodiny 28 min zpět
uzavřeno, sportovní akce, Sokolská třída - úplná uzavírka 1 směru (1 pruh ze 2 - Kruhový objezd - Muglinovská); Objízdná trasa: pro DPO vedena po sil. Českobratrské - ul. Nádražní sil. Muglinovské; pro IAD vedena z kruhového objezdu po tř. 30. dubna - ul. Nádražní - sil. Muglinovské. (Muglinovská II/647 - částečná uzavírka (1 pruh ze 4 - Sokolská třída - Hrušovská)); Objížďka - bez rozlišení: ulice Prokešovo náměstí - silnice II/647 (ulice Mariánskohorská), Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, přes: ulice 30. dubna, ulice Nádražní, pro DPO vedena po sil. Českobratrské - ul. Nádražní sil. Muglinovské pro IAD vedena z kruhového objezdu po tř. 30. dubna - ul. Nádražní - sil. Muglinovské , Vydal: ÚMO Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz

D8, mezi km 5.2 a -2.2, ve směru Praha: Dopravní uzavírky a omezení

4 hodiny 28 min zpět
pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

D1, mezi km 198 a 200, ve směru Bohumín – PL: Dopravní uzavírky a omezení

4 hodiny 58 min zpět
pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, Sekání trávy a údržba travních porostů, zdroj: ŘSD

D1, mezi km 330 a 328, ve směru Praha: Nebezpečná vozidla

5 hodin 13 min zpět
pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, údržba povrchové kanalizace, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

D8, mezi km 13 a -2.2, ve směru Praha: Nebezpečná vozidla

5 hodin 28 min zpět
pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, úklid odpadků a čištění vozovek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD

silnice I/55, část obce Hrušky-u nádraží, v katastru obce Hrušky, okr. Břeclav: Nebezpečná vozidla

5 hodin 28 min zpět
pomalu jedoucí vozidlo údržby, čištění rigolů a žlabů

silnice II/357 ( náměstí Dr. Tošovského), Proseč, okr. Chrudim: Dopravní uzavírky a omezení

5 hodin 28 min zpět
uzavřeno, úplná uzavírka silnice II/357 v prostoru náměstí Dr. Tošovského v obci Proseč - konání kulturní akce; Objížďka - bez rozlišení: silnice II/357 (ulice náměstí Dr. Tošovského), Vydal: Městský úřad Chrudim

místní komunikace, Benešov, okr. Benešov: Omezení provozu a zákazy

6 hodin 28 min zpět
uzavřeno, sportovní akce, Úplná uzavírka místních komunikací: Masarykovo náměstí, Malé náměstí, Vnoučkova, Pod Brankou (včetně parkoviště ), Tyršova (od křižovatky s ulicí Nádražní směrem až k Masarykovu náměstí), Dukelská (od křižovatky s ulicí Tyršova ke křižovatce s ulicí Karla Nového). Objízdná trasa není stanovena., Vydal: Městský úřad Benešov